Achtergrond informatie

Structuur van de B.B.

De organisatie Bescherming Bevolking was gedurende haar bestaan per periode verschillend ingedeeld. Wij geven hier de situatie aan vanaf 1961 met 33A-Kringen, 17-B-Kringen en de A-gemeente Amsterdam, zoals deze tot de oph...

Het lied der B.B.

In de beginjaren werd er zelfs speciaal voor de B.B. een eigen lied gecomponeerd. J.A. Reijnhoudt, bekend van militaire muziek, tekende voor de muziek en J. Küppers, een Utrechtse hoofdambtenaar, die ook het ‘provincielie...

Geschiedenis Korps Mobiele Colonnes (1992)

Van 1955 tot 1993 was er het Korps Mobiele Colonnes, als aanvulling op de Bescherming Bevolking in de kringen. Het KMC was oorspronkelijk een apart krijgsmachtonderdeel, maar werd later opgenomen in de Koninklijke Landmac...

Het einde van de B.B. (1986)

Na afronding van de reorganisatie van de rampenbestrijding en de invoering van de bijbehorende wetgeving, kon ook formeel een einde worden gemaakt aan de organisatie Bescherming Bevolking. Met de intrekkingswet B.B. kwam ...