Bezoek bunker Grou door de heren Zondervan 09-02-2018

BEZOEK VAN EEN VOORMALIG BB MEDEWERKER EN BROER.

IMG_4174.JPG
IMG_4168.JPG
IMG_4170.JPG
IMG_4175.JPG
Vrijdag 9 februari jl. hebben de broers Dick en Johan Zondervan een bezoek gebracht aan de bunker in Grou.
Dick Zondervan had het museum in 2017 reeds bezocht en had e.e.a. aan z’n oudere broer verteld.
Die wilde graag zelf ook nog een keer een kijkje nemen in het complex in Grou.
Johan inmiddels 87 jaar oud, heeft vele jaren gediend bij de bescherming Bevolking en heeft ook regelmatig locatie Grou bezocht.
Hij is in dienst getreden in 1954 en is vertrokken na opgeklommen te zijn van noodwachter naar officier, in 1975.
De hoofdtaak van de heer Zondervan waren verbindingen. 
Uiteindelijk is hij vele jaren hoofd verbindingen regio zuid in Leeuwarden geweest.
Hij heeft met vele mensen samengewerkt bij de BB o.a. met zijn vader, moeder en zuster.
Ook is hem de samenwerking met Taco v.d. Veen (voormalig eigenaar en exploitant van bakkerij de Korenaar in Leeuwarden) bijgebleven.

Taco v.d. Veen is een begrip in Leeuwarden met name door zijn verzetsdaden ten tijde van de 2e wereldoorlog.
Hij was nauw betrokken bij de overval op de Leeuwarder gevangenis in 1944. (in 1962 verfilmd, titel DE OVERVAL)
Er werden toen zonder dat er een schot werd gelost vele gevangenen bevrijd.

Ook vermeldenswaardig is dat de heer Zondervan zijn echtgenote heeft ontmoet bij een oefenavond van de BB.
Deze oefenavonden zo wist de heer Zondervan nog te vertellen, werden goed betaald. 
De vergoeding bedroeg per avond 1 gulden.
Na een prachtig gesprek te hebben gehad in de kantine van de bunker, hebben de heren een rondleiding gekregen door het complex.
Johan Zondervan genoot zichtbaar van de rondleiding, voor hem was het een feest van herkenning.
Toen hij één van de oude telefooncentrales zag, kon hij het niet nalaten nog even daarachter plaats te nemen.
Ook was hij blij verrast een grote foto te zien hangen van een aantal zeer sportieven BB érs in de jaren vijftig.
Naast dat hij zich zelf zag (vaandeldrager) zag hij zijn vrouw op de foto.
Ook wist hij feilloos een aantal namen te noemen van personen die op de foto staan.
Na de rondleiding gingen beide heren Zondervan weer tevreden huiswaarts.