Organisatie

Museum Bescherming Bevolking

Het Museum Bescherming Bevolking (MBB) is de organisatie die het erfgoed van de voormalige organisatie Bescherming Bevolking verzamelt, conserveert en presenteert. Het MBB is een voortzetting van de Nationale Collectie Bescherming Bevolking (NCBB). In 2000 is de NCBB, als particulier initiatief, opgericht om de huidige samenleving inzicht te geven in het belang van de organisatie Bescherming Bevolking (B.B.) gedurende de Koude Oorlog. Het MBB heeft twee bezoekerslocaties: Commandopost Rijswijk en Commandopost Grou in Friesland.

Geschiedenis MBB

Mark Witte begon rond het jaar 2000 samen met zijn vrouw Petra Witte-Krakeel aan het initiatief om het erfgoed van de voormalige organisatie Bescherming Bevolking (B.B.) te verzamelen, te inventariseren, veilig te stellen en vooral te tonen aan overheden, scholen en het publiek. Hiervoor werd stad en land afgereisd om te verzamelen, schenkingen in ontvangst te nemen en het bezoeken van voormalige B.B. locaties mogelijk te maken. Een van de hoogtepunten was het in gebruik nemen en inrichten van het voormalig B.B.-bunker en oefencomplex Overvoorde te Rijswijk. Hier heeft Mark tot nog kort voor zijn overlijden hard gewerkt om het in aanbouw zijnde expositiegebouw “Nationale Collectie Bescherming Bevolking” tot stand te brengen. Helaas is het hem niet gegund om de opening hiervan te mogen ervaren.

Vrijdag 6 december 2013 overleed na een periode van ernstig ziek zijn, Mark Witte. Initiator, oprichter, stuwende kracht en voorzitter van de Stichting Nationale Collectie Bescherming Bevolking (NCBB). Het bestuur en alle vrijwilligers denken terug aan Mark voor zijn inspiratie, harde werken, doorzettingsvermogen en meer dan grote betrokkenheid bij het onderwerp Civiele Verdediging en met name de Bescherming Bevolking. Voor hun inspanningen zijn Mark en Petra Witte officieel onderscheiden. Mark werd in 2011 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en Petra ontving in 2013 de Vrijwilligersmedaille van de Gemeente Rijswijk.

In 2014 is besloten dat de Stichting NCBB ophoudt te bestaan(per 1-1-2015) en haar collectie en activiteiten overdraagt aan Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut (NVI). Het bestuur van de NCBB is van mening dat door toetreding tot het NVI het voortbestaan van het erfgoed in goede en toekomstvaste handen is. Het NVI zet onder de naam Museum Bescherming Bevolking de activiteiten van de NCBB voort.

Nationaal Veiligheidsinstituut

Museum Bescherming Bevolking valt onder het Nationaal Veiligheidsinstituut (NVI). Het NVI is het platform voor historisch erfgoed dat betrekking heeft op veiligheid en hulpverlening in Nederland. Vanuit dit vertrekpunt draagt het NVI bij aan veilig leven. Het NVI beheert meerdere locaties:

Missie & Visie

Het NVI draagt bij aan een veilig leven van alle inwoners van Nederland


Door het inzetten van historisch erfgoed, en van daar uit een verbindend element te zijn in de complexe wereld van veiligheid, is het NVI een landelijk en sector breed platform voor informatie en communicatie en debat voor zowel burgers als professionals. Het oogmerk is om burgers meer risicobewust en weerbaarder te maken en daardoor medeproducent van veiligheid. Door burgers meer te weten laten komen over het werk van hulpverleners draagt het NVI bij aan een positievere houding tegenover veiligheidsprofessionals.

► Governance Code Cultuur

Bestuursleden

  • De heer A. van Baal - Oud-voorzitter van het College van Bestuur van de Nederlandse politieacademie, portefeuillehouder Bouwzaken
  • De heer L. Nieuwerth - Districtschef Gelderland-Zuid Nationale Politie, portefeuillehouder Personele zaken, secretaris
  • De heer H. van Dijk - Ambtelijk secretaris Raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), penningmeester
  • De heer J. van der Zwan - Directeur en Regionaal Commandant Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek, portefeuillehouder Brandweerzaken
  • Mevrouw H. Land - Raadslid Gemeente Amersfoort
  • De heer H. van Boven – Directeur NVI
  • De heer J. Breukers - Conservator NVI