Achtergrond informatie

Nota’s Civiele verdediging (1972-1974)

In 1972 en 1974 werd door de regering het beleid inzake de Civiele Verdediging voor de volgende jaren vastgelegd. De nota van 1972 heeft vooral een inventariserend karakter. Vastgelegd werd wat er al was gedaan en wat er ...

Geschiedenis van de burgerlijke verdediging in Amsterdam (1972)

In 1972 stelde de Amsterdamse BB ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan een brochure samen over de geschiedenis van de burgerlijke verdediging in Amsterdam. Historische documenten:1972 – Geschiedenis van de burgerlijke ...

Individuele zelfbescherming - de ‘wenken’ (1961)

Eén van de pijlers van de Bescherming Bevolking was het vermogen van de burger om zichzelf zoveel mogelijk te beschermen. ‘Zelfredzaamheid’ zouden we dat tegenwoordig noemen. Daartoe werd in 1961 op grote schaal voorlicht...

Georganiseerde Zelfbescherming in Amsterdam (1959-1966)

De oorspronkelijke opzet van de georganiseerde zelfbescherming op wijk- en blokniveau ging al in 1959 op de helling, omdat er niet voldoende vrijwilligers beschikbaar kwamen en omdat de gevolgen van het gebruik van nuclea...