Achtergrond informatie

Geschiedenis Korps Mobiele Colonnes (1992)

Van 1955 tot 1993 was er het Korps Mobiele Colonnes, als aanvulling op de Bescherming Bevolking in de kringen. Het KMC was oorspronkelijk een apart krijgsmachtonderdeel, maar werd later opgenomen in de Koninklijke Landmac...

Het einde van de B.B. (1986)

Na afronding van de reorganisatie van de rampenbestrijding en de invoering van de bijbehorende wetgeving, kon ook formeel een einde worden gemaakt aan de organisatie Bescherming Bevolking. Met de intrekkingswet B.B. kwam ...

Nota Civiele verdediging (1984)

In 1984, midden in de reorganisatie van de rampenbestrijding, kwam de regering met de langetermijnvisie op de civiele verdediging, waarbij als uitgangspunt werd genomen dat niet alleen moest worden voorbereid op oorlogssi...

Nieuwe rampenwet (1981-1985)

Voor de reorganisatie van de rampenbestrijding was een nieuwe wetgeving nodig op dat gebied. Spoedheidshalve werd in 1981 eerst de Wet rampenplannen er door heen gejaagd, omdat naar aanleiding van enkele industriële ongev...