Achtergrond informatie

Individuele zelfbescherming - de ‘wenken’ (1961)

Eén van de pijlers van de Bescherming Bevolking was het vermogen van de burger om zichzelf zoveel mogelijk te beschermen. ‘Zelfredzaamheid’ zouden we dat tegenwoordig noemen. Daartoe werd in 1961 op grote schaal voorlicht...

Georganiseerde Zelfbescherming in Amsterdam (1959-1966)

De oorspronkelijke opzet van de georganiseerde zelfbescherming op wijk- en blokniveau ging al in 1959 op de helling, omdat er niet voldoende vrijwilligers beschikbaar kwamen en omdat de gevolgen van het gebruik van nuclea...

Bedrijfszelfbescherming (1958)

Met de ervaringen van de 2e Wereldoorlog in het achterhoofd werd tijdens de opbouw van de BB-organisatie ook aandacht geschonken aan de zelfbescherming bij bedrijven. De grondslag daarvoor werd het Besluit Bedrijfszelfbes...

Brandweer en Bescherming Bevolking (1957)

In 1955 verscheen de eerste landelijke leerstof op brandweergebied in Nederland. Deze was samengesteld in het kader (maar vooral op kosten) van de Bescherming Bevolking. In 1957 werd de leerstof herdrukt en aangevuld met ...