Achtergrond informatie

Commandopost Rijswijk in KLEIO, vakblad voor docenten geschiedenis

Eind maart bezochten de klassen 5 HAVO en 6 VWO van het Andreascollege, locatie Pieter Groen de commandopost in Rijswijk. Dit alles onder het toeziend oog van dhr Henk Wildschut, docent Geschiedenis.Hr Wilschut was zo ond...

Bord geplaatst en kabel gegraven t.b.v. verlichting en spot

Kortgeleden een drukke dag gehad met enkele vrijwilligers van het Museum Bescherming Bevolking in Grou.Eerst een bord geplaatst met tekst over het segment van de Berlijnse muur.Informatie in het Fries, Nederlands, Duits, ...

Kever deelname VROEM oldtimershow te Joure

Op 09-juni jongstleden werd in Joure het jaarlijkse VROEM oltimerspektakel weer georganiseerd.Een ideale gelegenheid om middels deelname wat extra aandacht te trekken voor de bunker.Na een rondrit door het mooie Gaasterla...

Bezoek mevrouw Bil met haar dochter en schoonzoon aan Museum Bescherming Bevolking in Grou

Kortgeleden heeft mevrouw Bil samen met haar dochter Margreet en schoonzoon Richard het museum in Grou bezocht.Mevrouw Bil is de weduwe van Willem Bil de eerste en enige beheerder van het bunkercomplex in Grou.De heer Bil...