Achtergrond informatie

Nota Civiele verdediging (1984)

In 1984, midden in de reorganisatie van de rampenbestrijding, kwam de regering met de langetermijnvisie op de civiele verdediging, waarbij als uitgangspunt werd genomen dat niet alleen moest worden voorbereid op oorlogssi...

Nieuwe rampenwet (1981-1985)

Voor de reorganisatie van de rampenbestrijding was een nieuwe wetgeving nodig op dat gebied. Spoedheidshalve werd in 1981 eerst de Wet rampenplannen er door heen gejaagd, omdat naar aanleiding van enkele industriƫle ongev...

Begin van het einde van de B.B. (1980)

In 1980 verraste de minister van Binnenlandse Zaken vriend en vijand met de aankondiging dat de organisatie B.B. zou worden opgeheven en de taken voor zowel oorlogs- als vredesrampen overgingen naar de Regionale Brandweer...

Taken van de Organisatie Bescherming Bevolking in vredes- en oorlogstijd (1979)

In een kamerbrief van 26 september 1979 beschreef minister Wiegel van Binnenlandse Zaken nog uitgebreid de hulpverlening die hem voor ogen stond, waarbij de B.B. een belangrijke rol speelde. Compleet met organigrammen van...