Achtergrond informatie

Rijswijkse scholieren bezoeken het bunkercomplex en commandopost

Op vrijdag 6 december brachten 32 leerlingen van de Rijswijkse Wethouder Brederodeschool een bezoek aan het bunkercomplex in Rijswijk. In het kader van 75 jaar vrijheid is de tweede wereldoorlog actueel in veel geschieden...

Wethouder geeft 'Duitse Garage'in bruikleen

De Rijswijkse wethouder Armand van der Laar overhandigde eigenhandig de sleutel van de leegstaande garage bij de commandopost in Rijswijk. Op het complex van de Rijswijkse commandopost liggen ook nog tastbare sporen uit d...

Expositie over de val vd Berlijnse muur waarsch. verlengd

In het Museum Bescherming Bevolking in Grou is tot en met 31 december as. een expositie te zien over de val van de Berlijnse muur 30 jaar geleden.Zowel binnen als buiten zijn veel foto’s/video’s,  authentieke gebruiksvoor...

Noodrantsoen "nosing and tasting"

In het Museum Bescherming Bevolking in Grou liggen diverse noodrantsoenen opgeslagen.In het verleden werden deze als maaltijd genuttigd in de bunker.De toenmalige beheerder de heer Bil maakte de blikjes in een grote ketel...