Achtergrond informatie

Restauratie oude B.B. stafkaart een stap dichterbij

Wie de commandopost in Rijswijk wel eens bezocht heeft, weet dat er eigenlijk twee commandoposten van de B.B. op het terrein aanwezig zijn. De eerste commandopost werd in 1953 gesitueerd in de voormalige hoofdbunker van d...

IN MEMORIAM PIET WASSENAAR

Helaas is op 13 december jl. onze gewaardeerde collega vrijwilliger Piet Wassenaar overleden.Piet mocht slechts 66 jaar worden.Piet was al geruime tijd ziek. Toch bleef hij enthousiast meewerken aan “ons “ museum in Grou....

Rijswijkse scholieren bezoeken het bunkercomplex en commandopost

Op vrijdag 6 december brachten 32 leerlingen van de Rijswijkse Wethouder Brederodeschool een bezoek aan het bunkercomplex in Rijswijk. In het kader van 75 jaar vrijheid is de tweede wereldoorlog actueel in veel geschieden...

Wethouder geeft 'Duitse Garage'in bruikleen

De Rijswijkse wethouder Armand van der Laar overhandigde eigenhandig de sleutel van de leegstaande garage bij de commandopost in Rijswijk. Op het complex van de Rijswijkse commandopost liggen ook nog tastbare sporen uit d...