Achtergrond informatie

Nieuwe verlichting bunkerterrein

Afgelopen weken is er hard gewerkt om de verlichting op het toegangspad naar de bunker aan te leggen.Veel graaf en montagewerk.Onze klussers hebben weer een prachtig stukje werk afgeleverd.En het resultaat mag er zijn....

Barbecue vrijwilligers Grou

Op zaterdag 1 september jl. hadden wij een gezellige en welverdiende barbecue in Grou bij het Museum.De weergoden waren ons goed gezind.Veel vrijwilligers hadden zich opgegeven.Naast een heerlijk stokje saté en een hambur...

Leeuwarden culturele hoofdstad 2018

Ook het Museum Bescherming Bevolking "locatie Grou" was met de DAF BW 150 aanwezig in Leeuwarden bij het vieren van de culturele hoofdstad 2018.We hadden een strategische plek uitgezocht namelijk bij de enorme beelden (ko...

Commandopost Rijswijk in KLEIO, vakblad voor docenten geschiedenis

Eind maart bezochten de klassen 5 HAVO en 6 VWO van het Andreascollege, locatie Pieter Groen de commandopost in Rijswijk. Dit alles onder het toeziend oog van dhr Henk Wildschut, docent Geschiedenis.Hr Wilschut was zo ond...