Wet Bescherming Bevolking (1952)

Na de planning en voorbereiding volgde de wetgeving. In 1952 werd een serie wetten tot stand gebracht, waarin de Bescherming Bevolking en het personeel een wettelijke basis kregen. Net als bij de luchtbescherming werd Nederland voor de B.B. ook verdeeld in A- en B- gebieden. Waar de grootste risico’s waren, werden de meeste voorzorgen vereist. Hieronder vindt u de wetgeving, zoals die in 1952 van kracht werd.