Taken van de Organisatie Bescherming Bevolking in vredes- en oorlogstijd (1979)

In een kamerbrief van 26 september 1979 beschreef minister Wiegel van Binnenlandse Zaken nog uitgebreid de hulpverlening die hem voor ogen stond, waarbij de B.B. een belangrijke rol speelde. Compleet met organigrammen van noodwachtcolonnes of commando’s.