Restauratie 70 jaar oude B.B. landkaart

Het was een langgekoesterde wens onder de vrijwilligers van de locatie in Rijswijk. Het restaureren van de oude B.B. stafkaart die in 1969 is achtergebleven in de eerste (voormalige) commandopost van de B.B. op het complex Overvoorde.

De kaart van 3x3 meter was niet meer nodig in de in 1969 in gebruik genomen 'moderne' commandopost want daar hing inmiddels een hele nieuwe moderne kaart.
De oude kaart raakte in de vergetelheid en werd pas weer door mensenogen aanschouwd toen er voor het eerst rondleidingen werden gegeven in 2003. Echter al die jaren in een donkere voormalige Duitse WO2 bunker, die ook nog eens gasdicht was gemaakt toen de B.B. er in 1952 zijn intrek nam, had de kaart geen goed gedaan. Vochtplekken, schimmels, verteerd papier, de kaart was behoorlijk achteruit gegaan. Ook in de afgelopen jaren zette het verteringproces zich langzaam voort. Wanneer je de kaart regelmatig bekeek kon je dit proces als het ware volgen, steeds een beetje slechter, een gat of scheur erbij, nog meer schimmels, nog meer sporen. Hoewel de vrijwilligers er alles aan deden om het klimaat in de bunker zo positief mogelijk te beïnvloeden met bijvoorbeeld een industriële luchtdroger, was het proces al onomkeerbaar. Er moest wat gebeuren om deze kaart te redden! 

Want de kaart was het redden zeker waard, een uniek object waarin de jaren van de wederopbouw na de tweede wereldoorlog als het ware laag voor laag zichtbaar waren. De kaart werd door de B.B. gebruikt om tijdens oefeningen of wanneer het ooit echt nodig was, de hulpverlening in de A-kring Zuid Holland te coördineren. 
Maar een professionele restauratie ging kennis, kunde en de financiële middelen van het museum te boven, Er moest professionele hulp komen om deze kaart te redden,

Een eerste aanmoediging werd gegeven door de Firma Kuijpers (technisch dienstverlener) die voor een schouw het elektra netwerk in de oude Duitse bunker moest inspecteren. Geboeid geraakt door de bijzondere geschiedenis en de kaart sponsorden zij maar liefst 1000 euro. Nu moeten we doorpakken dacht het team in het Rijswijkse Overvoorde. Het lukte om bij Fonds 1818 ook een deel subsidie te verkrijgen. Ook de gemeente Rijswijk verstrekte een subsidie waarvan een deel ingezet mocht worden voor een expositie waar de kaar onderdeel in is. En na advies van de conservator van het NVI, werd de firma VanWaarde gevonden. Toen ging het snel, in de zomer van 2020 kwamen zij de kaart 'even ophalen'  

Dat werd nog een uitdaging want bij het loshalen van de kaart bleek hij in slechtere staat dan verwacht. Uiteindelijk nam VanWaarde de kaart zorgvuldig onder hun hoede en startte met het restauratieproces. Halverwege was er nog contact, de restauratie zou vanwege het proces en de vele man uren duurder uitvallen. Maar VanWaarde gaf aan dat zij de extra kosten voor hun rekening namen en wij dat als een stukje sponsoring mochten zien. Wij denken zelf echter dat zij stiekem ook het B.B. virus te pakken hebben gekregen en enthousiast zijn geraakt over de unieke en bijzondere kaart.

Kortgeleden mochten wij bij het restauratieproces gaan kijken, een boeiend bezoek kunnen we wel zeggen. Wij werden hartelijk ontvangen door Jonny Kievits, Else Veuger en Tycho Kloeg en na de koffie werden wij toegelaten tot het atelier. Al snel werd het duidelijk dat de kaart in zeer goede handen is en er sprake is van een stuk vakmanschap. Binnenkort is de kaart gereed om terug te worden geplaatst op zijn oorspronkelijke plaats. Komt u hem dan ook eens van dichtbij bewonderen?

Artikel van de restaurateur:
https://www.polygongroup.com/nl-NL/nieuws/kaart-bb-rijswijk/