Record aantal bezoekers in 2017 voor Museum Bescherming Bevolking in Grou

webP2017-10-15 BB Bunker 50 jaar (025) ©HJdW 12u22m
In 2017 is er een absoluut record gevestigd met het aantal bezoekers die het Museum Bescherming bevolking locatie Grou in 2017 hebben bezocht.
Totaal wisten 2709 bezoekers de weg naar het museum te vinden. (oud record 2015 1022).
De open dagen werden druk bezocht maar ook vele rondleidingen van groepen op afspraak, liepen prima.
Door het museum is het afgelopen jaar samengewerkt met o.a. Herberg Oer 't Hout.
Ook de onthulling van het segment van de Berlijnse muur en het vieren van het 50 jarig bestaan van de bunker, was een groot succes.
Sinds eind 2017 zijn wij lid geworden van de Museumfederatie Fryslan.
Locatiemanager Roelof van Gelderen durft nog geen voorspelling te doen over aantallen te verwachten bezoekers in 2018 maar is erg positief.
Tenslotte wenst het Museum Bescherming Bevolking een ieder een goed en vooral gezond 2018.
webP2017-10-15 BB Bunker 50 jaar (008) ©HJdW 10u26m