Nota’s Civiele verdediging (1972-1974)

In 1972 en 1974 werd door de regering het beleid inzake de Civiele Verdediging voor de volgende jaren vastgelegd. De nota van 1972 heeft vooral een inventariserend karakter. Vastgelegd werd wat er al was gedaan en wat er zou moeten gebeuren. In die van 1974 werd duidelijk beleid voorbereid. Daarbij werd nog uitgegaan van de noodzaak van het voortbestaan van de Bescherming Bevolking, maar ook van een ruimere inzetmogelijkheid bij vredesrampen. De nota’s Civiele Verdediging van 1972 en 1974 zijn hieronder opgenomen.