Nieuwe rampenwet (1981-1985)

Voor de reorganisatie van de rampenbestrijding was een nieuwe wetgeving nodig op dat gebied. Spoedheidshalve werd in 1981 eerst de Wet rampenplannen er door heen gejaagd, omdat naar aanleiding van enkele industriële ongevallen de noodzaak daarvan was aangetoond. De Wet rampenplannen werd ingetrokken bij de inwerkingtreding van de nieuwe Rampenwet. Hieronder vindt u enkele documenten uit de wetgevingshistorie.
De nieuwe Rampenwet doorliep het proces parallel met het wetsontwerp voor de Brandweerwet. Daar kwam veel discussie over, zodat het nogal lang duurde voordat de wet er ook werkelijk was. Zie verder de rubriek brandweerorganisatie.