NCBB gaat op in Museum Bescherming Bevolking

De Nationale Collectie Bescherming Bevolking (NCBB) houdt op te bestaan als zelfstandige stichting en heeft begin 2015 haar collectie en activiteiten overgedragen aan het Nationaal Veiligheidsinstituut (NVI). Het NVI zet onder de naam Museum Bescherming Bevolking de activiteiten van de NCBB voort in de commandobunkers in Rijswijk (Overvoorde) en Grou.

De Bescherming Bevolking (B.B.) is in 1952 door de nationale overheid opgericht als onderdeel van de civiele verdediging met als taak de bevolking te beschermen tegen de gevolgen van oorlogsgeweld. De B.B. had diverse taken zoals het blussen van branden, redden van mensen en het ondersteunen van de bevolking ten tijde van oorlogsdreiging en de gevolgen van oorlogshandelingen. Later is aan die taak uitbreiding gegeven door inzet van de B.B. in vredestijd. Op het hoogtepunt waren 165.000 mensen in Nederland betrokken bij de B.B. De organisatie is opgeheven in 1986 waarna de taken werden overgedragen aan het Rode Kruis en de brandweer; de B.B. kan dan ook gezien worden als voorloper van de huidige veiligheidsregio's.

In 2000 is de Nationale Collectie Bescherming Bevolking (NCBB), als particulier initiatief, opgericht om het erfgoed van de B.B. veilig te stellen en de samenleving inzicht te bieden in het belang van de B.B.-organisatie gedurende de Koude Oorlog. Dit gebeurt door het beheer van de nationale collectie van de B.B. en twee Commandoposten, te weten in Rijswijk en Grou. Beide Commandoposten zijn geregeld open voor het publiek.

Vorig jaar is besloten dat de Stichting NCBB ophoudt te bestaan en haar collectie en activiteiten overdraagt aan het Nationaal Veiligheidsinstituut (NVI). Het bestuur van de NCBB is van mening dat door toetreding tot het NVI het voortbestaan van het erfgoed in goede en toekomstvaste handen is. Het NVI zet onder de naam Museum Bescherming Bevolking de activiteiten van de NCBB voort.