Inzet bij vredesrampen (1955)

Al vrij snel na de start van de opbouw van de organisatie werd Nederland geconfronteerd met een nationale ramp. Het besef dat een verdedigingsorganisatie tegen oorlogsrampen ook voor vredesrampen inzetbaar moest kunnen zijn, uitte zich in 1955 door circulaires, waarin het Rijk aangaf dat de BB-organisatie zich ook op vredesrampen (waarbij men duidelijk alleen nog aan watersnood dacht) moest voorbereiden. Een jaar later werd ook gesuggereerd dat de inschakeling van particuliere organisaties bij de hulpverlening onontbeerlijk was. Hieronder vindt u de betreffende circulaires.

In Amsterdam ging men creatief om met de inzet van noodwachters bij vredesrampen. Directe aanleiding was de spectaculaire brand in een complex pakhuizen in de wijk Wittenburg in 1957, waarbij vele kersverse BB-vrijwilligers zich spontaan aanmeldden om te helpen. Ook de overstroming van het Tuindorp Oostzaan in januari 1960 zorgde voor een grote toevloed van hulpvaardige noodwachters. Hieronder twee mededelingen van de Amsterdamse B.B. over hoe daarmee omgegaan zou worden