Informatiepaneel op Duitse 'fahrzeuggarage'

Wie ons al langer volgt weet dat de vrijwilligers van het museum in Rijswijk zich vorig jaar hebben ingespannen om de grote houten garagedeuren van de Duitse voertuigen garage op te knappen. De uit de tweede wereldoorlog daterende garage is door de gemeente Rijswijk in bruikleen gegeven aan het museum en had dringend onderhoud nodig. Uit oogpunt van erfgoed behoud voelde de vrijwilligers de noodzaak om de handen uit de mouwen te steken en zijn de garagedeuren gaan schilderen.

Jammer genoeg zat het historische pand ook nog onder de graffiti. Het verwijderen hiervan bracht kosten met zich mee die buiten het bereik van het museum lagen. 
De gemeente Rijswijk heeft afgelopen week de graffiti gelukkig laten verwijderen waardoor de garage nog meer is opgefrist. Het museum is de gemeente Rijswijk dankbaar voor deze actie.
Als kers op de taart heeft het Museum Bescherming Bevolking een informatiepaneel laten maken en deze op de garage bevestigd. Zo kan iedere wandelaar kennis nemen van de geschiedenis van dit zeldzame bouwwerk uit de tweede wereldoorlog.

Nog geen afbeelding.