Individuele zelfbescherming - de ‘wenken’ (1961)

Eén van de pijlers van de Bescherming Bevolking was het vermogen van de burger om zichzelf zoveel mogelijk te beschermen. ‘Zelfredzaamheid’ zouden we dat tegenwoordig noemen. Daartoe werd in 1961 op grote schaal voorlichtingsmateriaal verspreid, waarmee de burgers zelf maatregelen konden treffen. Dit voorlichtingsmateriaal werd bekend onder de naam ‘Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf’.

Enkele weken later werd ook een toelichting op de Wenken verspreid. Het oorspronkelijke boekje was op ongeveer A5-formaat en had een rode kaft. Ook binnenin waren sommige teksten en tekeningen van rode inkt voorzien. In de hier downloadbare versie is alles echter zwart/wit.