IN MEMORIAM PIET WASSENAAR

IMG_6349.JPG
Helaas is op 13 december jl. onze gewaardeerde collega vrijwilliger Piet Wassenaar overleden.
Piet mocht slechts 66 jaar worden.
Piet was al geruime tijd ziek. Toch bleef hij enthousiast meewerken aan “ons “ museum in Grou.
Als museum bescherming bevolking zijn wij Piet veel dank verschuldigd voor zijn enorme technische kennis en humor die hij tot op het laatst behield.
Wij wensen zijn vrouw Ettje, kinderen, kleinkinderen en naaste familie, heel veel sterkte toe de komende periode.