Het lied der B.B.

In de beginjaren werd er zelfs speciaal voor de B.B. een eigen lied gecomponeerd. J.A. Reijnhoudt, bekend van militaire muziek, tekende voor de muziek en J. Küppers, een Utrechtse hoofdambtenaar, die ook het ‘provincielied’ van Utrecht al had geschreven, zorgde voor de tekst.