Fair trade

Kortgeleden hebben wij ons aangesloten bij de organisatie Fair trade regio Leeuwarden.
De naam zegt het al betalen van een eerlijke prijs aan de producenten in de derde wereld voor koffie/thee enz.
In januari jl. werden de bijbehorende certificaten uitgereikt in de prachtige Oranjezaal van het gemeentehuis in Leeuwarden.
Wethouder Sjoerd Feitsma van o.a. culturele aangelegenheden in de gemeente Leeuwarden reikte de certificaten uit.
Bij de uitreiking grapte de wethouder nog dat ons museum in Grou waarschijnlijk de eerste bunker is waar fair trade producten worden aangeboden.