Commandopost Rijswijk in KLEIO, vakblad voor docenten geschiedenis

Eind maart bezochten de klassen 5 HAVO en 6 VWO van het Andreascollege, locatie Pieter Groen de commandopost in Rijswijk. Dit alles onder het toeziend oog van dhr Henk Wildschut, docent Geschiedenis.

Hr Wilschut was zo onder de indruk van ons complex dat hij vond dat meer leerlingen de gelegenheid moesten krijgen dit unieke complex te bezoeken. Hij besloot een recensie te schrijven voor KLEIO, het vakblad van docenten geschiedenis en staatsinrichting.  Onder de titel Spinnen voor frisse lucht, Koude Oorlog excursie naar de bunker in Rijswijk werd het artikel afgelopen juni gepubliceerd. 

Uiteraard zijn wij erg blij met deze recensie en hopen dat er, naar aanleiding van dit artikel, meer scholen de weg naar ons complex zullen vinden