Begin van het einde van de B.B. (1980)

In 1980 verraste de minister van Binnenlandse Zaken vriend en vijand met de aankondiging dat de organisatie B.B. zou worden opgeheven en de taken voor zowel oorlogs- als vredesrampen overgingen naar de Regionale Brandweer, de geneeskundige diensten, het Rode Kruis en het Korps Mobiele Colonnes.

Hieronder vindt u de verrassende kamerbrief van 14 mei 1980 en de brieven van april en december 1981, waarin de minister zijn plannen en ideeën uiteenzet.