Bedrijfszelfbescherming (1958)

Met de ervaringen van de 2e Wereldoorlog in het achterhoofd werd tijdens de opbouw van de BB-organisatie ook aandacht geschonken aan de zelfbescherming bij bedrijven. De grondslag daarvoor werd het Besluit Bedrijfszelfbescherming, dat de B.B. zelf overleefde en tot aan de Arbeidsomstandighedenwet in werking bleef.