aanvoer attributen voor expositie "koude oorlog"

Zaterdag 2 november was het een drukte van belang bij ons Museum Bescherming Bevolking in Grou.
I.v.m. de expositie over de val van de Berlijnse muur 30 jaar geleden, werden diverse grote en kleine objecten gebracht om tentoon te stellen op het buitenterrein.
Gebracht werden een oude Trabant en een voormalige patrouilleboot van de DDR grensbewaking.
Laatstgenoemde boot voer in het verleden op de rivier de Spree. Dat was de grensrivier tussen Oost en West Berlijn.
Het vaartuig heeft tegenwoordig als thuishaven Joure.
Door de eigenaar Piet Rood werd de boot bereidwillig aangeboden om tijdens de tentoonstelling te tonen aan het publiek.
Klein probleem hij moest worden gebracht naar Grou.
Transportbedrijf Faber en zn. uit Joure wilde boot naar Grou brengen met begeleiding van WSB uit Heerenveen.
Daarnaast moest een oude Trabant uit de voormalige DDR ook gebracht worden naar Grou.
De auto beschikbaar gesteld door Brocantiek de Linde uit Haskerhorne, werd opgehaald en gebracht door Martien Visser mechanisatie. 
Wij zijn genoemde partijen veel dank verschuldigd voor hun belangeloze medewerking en het beschikbaar stellen en vervoer van de Trabant en patrouilleboot.
De expositie over de val van de muur is te bewonderen van zaterdag 9 november t.m. zondag 5 januari 2020.
Voor actuele openingsdagen zie onze website cop Grou.