Home

Museum
Bescherming Bevolking

Commandopost
Rijswijk

Commandopost
Grou

Het Museum Bescherming Bevolking (MBB) is de organisatie die het erfgoed van de voormalige organisatie Bescherming Bevolking verzamelt, conserveert en presenteert. Het MBB is een voortzetting van de Nationale Collectie Bescherming Bevolking (NCBB). In 2000 is de NCBB, als particulier initiatief, opgericht om de huidige samenleving inzicht te geven in het belang van de organisatie Bescherming Bevolking (B.B.) gedurende de Koude Oorlog. Het MBB heeft twee bezoekerslocaties: Commandopost Rijswijk en Commandopost Grou in Friesland.

Bescherming Bevolking
De B.B. is een naoorlogse organisatie opgericht door de overheid in 1952. De organisatie was onderdeel van de civiele verdediging en had als taak om de bevolking te beschermen tegen de onmiddellijke gevolgen van oorlogsgeweld gedurende de periode die nu bekend staat als de Koude Oorlog. Aan die taak is later uitbreiding gegeven door de B.B. ook in te gaan zetten bij rampen in vredestijd. De organisatie was verantwoordelijk voor het blussen van branden, redden van mensen en het ondersteunen van de bevolking ten tijde van oorlogsdreiging of de gevolgen van oorlogshandelingen. De B.B. was geen militaire organisatie, maar een organisatie van burgers om de bevolking hulp te verlenen. Op het hoogtepunt van de organisatie waren 165.000 mensen betrokken bij de activiteiten van de B.B. De organisatie is opgeheven als gevolg van de reorganisatie van de rampenbestrijding. De taken zijn overgedragen aan o.a. de Brandweer en het Rode Kruis. Na het opheffen van de B.B. in 1986 is de organisatie snel ontmanteld.

Zie de Evenementen Agenda

In de gemeente Rijswijk ligt het voormalige B.B.-complex Overvoorde. Een unieke locatie waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan. De commandopost in Rijswijk heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog onder meer een belangrijke functie gehad in het Duitse berichtenverkeer.rijswijk_zaal_220
Na de oorlog zijn er diverse activiteiten ontplooid door de B.B. Het terrein beschikte over gebouwen die de B.B.-leiding kon gebruiken bij de uitvoering van haar taken. Het complex Overvoorde bestaat uit een tweetal ondergrondse voormalige commandoposten, een oefenruïne en een les-accommodatie, waar vele B.B.-ers hun opleiding en training hebben gehad. De in 1969 in gebruik genomen atoombunker is weer volledig ingericht als commandopost voor de B.B.Zie voor meer informatie, klik hier >
aw-logo klein

 Zie de Evenementen Agenda

In de gemeente Leeuwarden ligt in Grou een zeer bijzondere commandopost uit de tijd van de Koude Oorlog.
grou_zaal_220 Deze bestaat uit een bunker met vier commandoposten: Kringcommandopost Bescherming Bevolking (KCBB), Provinciale Commandopost Bescherming Bevolking (PCBB), Gemeentelijk Centrum Civiele Verdediging (GCCV) en Provinciaal Centrum Civiele Verdediging (PCCV). Bij de plannen voor de bouw en realisatie rond 1965 is er voor gekozen op deze locatie een gecombineerde commandopost te bouwen. Dat maakt de commandopost in Grou zeer uniek.Zie voor meer informatie, klik hier >