Schenken

U kunt ons steunen…!

De opheffing van de B.B. heeft er voor gezorgd dat veel goederen, materialen en documenten zijn verdwenen. Het Museum Bescherming Bevolking – MBB kan uw hulp bij het terug vinden en of verkrijgen van BB-goederen goed gebruiken. U kunt ons helpen door goederen, materialen en documenten te schenken of in bruikleen te geven.

Verder zijn wij ook altijd wel geinteresseerd in “oude huishoudelijke goederen zoals b.v. VIM of Sunlight zeep e.d.” die afkomstig zijn uit de periode van omstreek 1950-1980.

Mocht u goederen hebben die u eventueel wilt afstaan, neemt u dan a.u.b. contact met ons op via email info@museumbeschermingbevolking.nl . Als u dan een beknopte omschrijving en als kan een foto per object kunt toezenden dan kunnen we kijken of e.a. past in de collectie.
Mocht het zover komen dat u goederen aan ons gaat schenken dan maken wij altijd een z.g. Schenkingsformulier op met daarin vermeld het geen geschonken wordt en vragen wij om uw naam en adres gegevens.

Misschien kunt u ons, als het onderwerp B.B. en Koude oorlog u aanspreekt, ook helpen als vrijwilliger om zo ook actief mee te werken aan het behoud van het BB-erfgoed.
U kunt ons anders ook als donateur steunen met een geld bedrag om de vele activiteiten mogelijk te maken.
Mocht u willen doneren of meewillen werken als vrijwilliger dan kunt u ons daarvoor ook per email bevragen, info@museumbeschermingbevolking.nl