Doneren


Als de doelstellingen en de activiteiten van het Museum Bescherming Bevolking u aanspreken, kunt ons steunen door voor minimaal € 27,50 per jaar donateur te worden.

Cursief, nog onder voorbehoud!

  • u ontvangt hiervoor een bewijs van donateurschap
  • u ontvangt voor 2 personen gratis toegangsbewijzen voor een bezoek aan beide Commandoposten
  • u kunt korting krijgen bij een van de andere publiekslocaties van het NVI zoals:
    • Brandweermuseum in Hellevoetsluis
    • P!T Experience in Almere
  • maak uw donatie over naar bankrekening nr: NL84RABO 0133814505 o.v.v. “Donateur MBB+jaartal”.

Alvast onze dank voor uw bijdrage en belangstelling in ons werk.