Museum Bescherming Bevolking

Het Museum Bescherming Bevolking (MBB) is de organisatie die het erfgoed van de voormalige organisatie Bescherming Bevolking verzamelt, conserveert en presenteert. Het MBB is een voortzetting van de Stichting Nationale Collectie Bescherming Bevolking (NCBB). In 2000 is de NCBB, als particulier initiatief, opgericht om de huidige samenleving inzicht te geven in het belang van de organisatie Bescherming Bevolking (B.B.) gedurende de Koude Oorlog. Het MBB heeft twee bezoekerslocaties: Commandopost Rijswijk en Commandopost Grou  in Friesland.

In 2014 is besloten dat de Stichting NCBB ophoudt te bestaan(per 1-1-2015) en haar collectie en activiteiten overdraagt aan Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut (NVI). Het bestuur van de NCBB is van mening dat door toetreding tot het NVI het voortbestaan van het erfgoed in goede en toekomstvaste handen is. Het NVI zet onder de naam Museum Bescherming Bevolking de activiteiten van de NCBB voort. Informatie over de Bescherming Bevolking, de collectie en de openstellingsdagen van de Commandobunkers is te vinden op www.museumbeschermingbevolking.nl.

Historie van de NCBB en de MBB:
Mark Witte begon rond het jaar 2000 samen met zijn vrouw Petra Witte-Krakeel aan het initiatief om het erfgoed van de voormalige organisatie Bescherming Bevolking (B.B.) te verzamelen, te inventariseren, veilig te stellen en vooral te tonen aan overheden, scholen en het publiek. Hiervoor werd stad en land afgereisd om te verzamelen, schenkingen in ontvangst te nemen en het bezoeken van voormalige B.B. locaties mogelijk te maken. Een van de hoogtepunten was het in gebruik nemen en inrichten van het voormalig B.B.-bunker en oefencomplex Overvoorde te Rijswijk. Hier heeft Mark tot nog kort voor zijn overlijden hard gewerkt om het in aanbouw zijnde expositiegebouw “Nationale Collectie Bescherming Bevolking” tot stand te brengen. Helaas is het hem niet gegund om de opening hiervan te mogen ervaren.

Vrijdag 6 december 2013 overleed na een periode van ernstig ziek zijn, Mark Witte. Initiator, oprichter, stuwende kracht en voorzitter van de Stichting Nationale Collectie Bescherming Bevolking (NCBB). Het bestuur en alle vrijwilligers denken terug aan Mark voor zijn inspiratie, harde werken, doorzettingsvermogen en meer dan grote betrokkenheid bij het onderwerp Civiele Verdediging en met name de Bescherming Bevolking.


Voor hun inspanningen zijn Mark en Petra Witte officieel onderscheiden. Mark werd in 2011 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en Petra ontving in 2013 de Vrijwilligersmedaille van de Gemeente Rijswijk.