Voormalig B.B. personeel

MBB logo

Persoonsgegevens voormalig B.B.-personeel:

De wetgever heeft bij de opheffing van de organisatie Bescherming Bevolking (B.B.) in 1986 bepaald dat de persoonsgegevens van al het voormalig B.B.-personeel (beroeps, vrijwillig en noodwachtplichtig e.a.) bij de zogeheten centrumgemeente dienden te worden ondergebracht. De centrumgemeente is in de meeste gevallen de grootste gemeente in het kringgebied. Bij de opheffing bestonden er nog 50 van dergelijke kringgebieden. De mogelijkheid bestaat ook dat er personeel in dienst was van de provincie en in zeer geringe mate van de Rijksoverheid. In die gevallen is het beheer overgegaan naar die instanties.
Het Museum Bescherming Bevolking en haar voorganger de  Stichting NCBB, beschikken daarom niet over die persoonsgegevens. Mocht u daarnaar, b.v. als u voorouderonderzoek doet, op zoek zijn dan dient u zich bij de bovengenoemde overheidsinstanties te vervoegen.
Omdat er sinds de opheffing van de B.B. zo’n 30 jaar is verstreken is het echter lang niet zeker dat de administratie aldaar bewaard is gebleven.
Bovendien kunt u te maken krijgen met privacyregels. Indien de familiebetrekking kan worden aangetoond hoeft dat echter geen bezwaar te zijn.