Copyright

MBB logo© Copyright NVI – MBB 2000 – 2017.
Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (museumbeschermingbevolking.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij het NVI of zijn gelicenceerd aan het NVI.

 

De Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut – NVI, eigenaar van het label/merk; Museum Bescherming Bevolking /de  voortzetting van de Stichting Nationale Collectie Bescherming Bevolking – NCBB (2000-2015)

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door het NVI-MBB of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright MBB”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

MBB voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld, contact webmaster: stuur email bericht

MBB spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. Indien een partij meent rechten te doen gelden op hier vertoond materiaal zoals omschreven, dan kan men zich melden bij de webmaster: stuur email bericht