Groepen

Een groepsrondleiding kan op afspraak worden gegeven. Neem hiervoor contact op met de coördinator rondleidingen. Per gids kunnen maximaal 15 deelnemers mee. De mogelijkheden en samenstelling worden mede bepaald door het aantal gidsen, dat ter beschikking is.

 

Tarieven en programma voor groepsrondleiding

Groepsrondleiding
Een groepsrondleiding kan op afspraak worden gegeven. Neem hiervoor contact op met de coördinator rondleidingen of de locatiemanager.
Per gids kunnen maximaal 15 deelnemers mee. De mogelijkheden en samenstelling worden mede bepaald door het aantal gidsen, dat ter beschikking is. 

Groepen Particulier en Bedrijven, rondleiding buiten de normale openingstijden;
Het programma bestaat uit een ontvangst met een kopje koffie/thee of frisdrank, korte introductie en een rondleiding van ruim 60 minuten met een deskundige gids.

Groepen BO en VO, rondleiding buiten de normale openingstijden;
Het programma bestaat uit een korte introductie en een rondleiding van maximaal 60 minuten met een deskundige gids.

Aanvullingen, er kan gekozen worden om het programma verder aan te vullen met b.v.
extra consumpties of met iets van koek/taart of een combinatie hiervan. 

Speciale arrangementen, op aanvraag en in overleg zijn er speciale arrangementen samen te stellen. Zoals b.v. een lezing over de Koude Oorlog, een lunch of iets van een catering.
Ook kunt bij ons vergaderen in een speciale ambiance, product presentatie verzorgen of relaties ontvangen met een rondleiding met iets extras.

Kosten, zie Tabel met toegangsprijzen MBB locaties, klik hier >>>

Vooraf ontvangt u een offerte. Het aantal personen kan gewijzigd worden tot vier dagen voor de rondleiding. Daarna zijn er geen wijzigingen meer door te voeren.

Betalingen

  1. Voor de rondleidingen op publieksdagen moet de entree contant worden afgerekend, net als de beschikbare consumpties. Er kan niet gepind worden.
  2. Bij groepsrondleidingen op afspraak dient vooraf 30% van het totale bedrag betaald te worden op bankrekening NL84RABO 0133814505 t.n.v. Nationaal Veiligheidsinstituut, o.v.v. MBB, locatie rondleiding en de datum groepsrondleiding.
  3. Betaling van de aanbetaling is tevens de opdrachtbevestiging. Dit bedrag komt niet voor teruggave in aanmerking wegens reeds gemaakte kosten en afspraken.
  4. Het resterende bedrag dient voor aanvang rondleiding op onze bankrekening te staan of contant gepast betaald te worden voor aanvang rondleiding. Afwijking in de betaling kan slechts en uitsluitend met instemming van de locatiemanager. Indien niet of niet volledig is betaald, kan de locatiemanager en of directie besluiten de rondleiding te annuleren.

Heeft u andere wensen: in overleg is veel mogelijk !

  • Algemene brochure over de MBB downloaden, klik >>>
  • Brochure over de Commandopost Grou downloaden, klik >>>
  • Brochure over de Commandopost Rijswijk downloaden, klik >>>
  • Huisregels en Voorwaarden Grou downloaden, klik >>>
  • Huisregels en Voorwaarden Rijswijk downloaden, klik >>>
  • Tabel met toegangsprijzen MBB locaties, klik hier >>>