Functies CoP Grou

AR00 Plattegrond Bunker Grou 2008-09-28 11u08Samenstelling Commandopost Grou

Het formaat (1000m2) en inrichting zijn afgestemd op het verblijf van 150 personen gedurende 14 dagen.
Een combinatie van 4 commandostructuren in één bunker die daarmee uniek is in Nederland.

– B.B. Kring CoP Friesland-c
– B.B. Provinciale CoP Friesland
– GCCV Gemeentelijk Centrum Civiele Verdediging (Burgemeester Leeuwarden)
– PCCV Provinciaal Centrum Civiele Verdediging Friesland (Commissaris van de Koningin)

B.B. Kring Commandopost Friesland-c (Kring CoP Fr-c)
Vanuit de Kring-CoP werd leiding gegeven aan de activiteiten van B.B.-ers buiten in het veld. De Kring beschikte over een Waarschuwings- en ABC-dienst die vanaf vaste meetposten in de kring metingen verrichtten en/of meldingen deden over incidenten. Ook was er een reddingsdienst, brandweer, geneeskundige- en verbindingsdienst.

Provinciaal Commando B.B. Friesland (PCBB)
Het PCBB onderhield de contacten tussen de kringcommando’s binnen de provincie en met het Nationale commando. Het PCBB coördineerde ook de inzet van de ABC-diensten binnen de provincie. In deze commandopost bevonden zich naast uitgebreide communicatiemiddelen aansluitingen naar alle meetposten binnen de provincie. Bij de nieuwbouw in 1967 heeft men gestreefd naar het samenbrengen van het bestuurlijke commando bij het operationele commando. In Friesland waren naast Grou nog de volgende kring-CoP’s: in Sneek en Oranjewoud.

Gemeentelijk Centrum Civiele Verdediging (GCCV)
Het GCCV was een beschermd onderkomen voor de burgemeester en zijn staf Civiele Verdediging. Op deze locatie was dit het GCCV van de Gemeente Leeuwarden. Hier werden onder andere maatregelen getroffen die gericht waren op het in stand houden van het sociaal- en economisch leven in het algemeen. Tevens was er de zorg voor de drinkwater- voedsel- en geneesmiddelenvoorziening. Ook de eventuele evacuatie en herhuisvesting van de burgerbevolking vielen hieronder.

Provinciaal Centrum Civiele Verdediging (PCCV)
Het PCCV was het bestuurlijke onderkomen voor de Commissaris der Koningin in Friesland en zijn staf, en diende voor de zekerstelling en voortzetting van het bestuur en de eventueel noodzakelijke gedecentraliseerde gezagsuitoefening in de provincie.